Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 11, 2010

Jack Spirko of the Survival Podcast stops by to educate Ol' Two Beers on Modern Survivalism. We also talk about Jacks background, the beginnings of his podcast, and where the future may very well lead us.

Both Jack and I spend alot of time talking on this podcast about many of the shortcomings of our modern society and how our ability to handle crisis is limited. Jack also details the differences of our grandparents ability to handle the Great Depression differs from our current generation, and how this particular financial bomb will have more of an impact on our society...

But the episode is not all Fear and Loathing in 2010... the episode is actually uplifting and optimistic. Jack speaks as though he's come from the future and he is here to spread the good news... that we all live in the end, and we manage to lean on our brothers in hard times and we get through this.


Claire
nine and a half years ago

Haralduron Se6l Sigga Df6gg, takk fyrir af0 halda fati feessari fre1be6ru sedf0u. Algjf6rt must af0 kedkja 2-3svar ed viku. c9g datt um fyrirspurn um FISTING og fe9kk naotslgedu-titring.; dee6ttinum hefur borist bre9f fre1 Tre9kyllisvedk . Netvafrinn minn af0spurf0ur um fisting kemur mef0 Wikipedia sem fyrst mf6guleika fear sem feetta er allt skfdrt ed myndum og me1li. Sedf0an eru hundruf0ir mf6guleika um myndir og myndbf6nd. cdleggf6ng ef0a endafearm hvar sum enda mef0 safle1ti sum jafnvel mef0 prolapse sem virf0ist ekki eiga se9r neina edslenska fefdf0ingu, en e9g tel af0 fefa vitir hvaf0 feaf0 er. c9g sem he9lt af0 allir ve6ru af0 kedkja e1 netif0. deaf0 sem me9r fef3tti verra er af0 feessi myndasf6fn eru f6llum opin og ekki haft fyrir feved af0 ynna eftir aldri.(ertu 18+ ef0ur ei)Barnasedur eru ekki ofmetnar feaf0 er ljf3st. Mbk.

Elieni
nine and a half years ago

Haralduron Se6l Sigga Df6gg, og tedmabe6r grein hje1 fee9r.c9g hef aldrei skilif0 af0 fatlit ef0a fsrvaijt skapahe1ra se9 eitthvaf0 sem ledta fearf hornauga, og hvaf0 fee1 af0 reyna af0 safna lif0i vif0 sinn me1lstaf0. Ff3lk hefur sedna skapahe1ratedsku ed flestan tedma fyri sig og sedna nema ed fatalausu fjf6lmenni svo sem ed sundlaugabaf0klefum ef0a e1 nektarstrf6nd. Me9r finnst meira til f3fee6ginda af0 sje1 alls konar pinna og skrautmuni standa fat far skinni e1 ff3lki he9r og fear og jafnvel e1 e6xlunarsve6f0inu. Samt er sje1lfsagt af0 taka feved mef0 jafnaf0argef0i feved hver og einn er jfa sje1lfre1f0(ur) mef0 sinn ledkama.Bestu kvef0jur http://umxejxmyu.com [url=http://dyrocaiuszx.com]dyrocaiuszx[/url] [link=http://yqajdrtj.com]yqajdrtj[/link]

Srinivas
nine and a half years ago

Yrsaon Samme1la af0 f3fearfi se9 af0 draga ff3lk ed dilka, forde6ma, skammast fat ed og banna e1kvef0na tedsku. En e9g held af0 feaf0 geri feaf0 fe6stir ed raun og veru, feaf0 kemur kanksni fat feannig. c9g held af0 feegar feetta tiltekna vif0fangsefni ber e1 gf3ma fee1 se9 ff3lk frekar hre6tt vif0 af0 eitthvaf0 eitt se9 af0 verf0a normif0 (he1rleysi) og allt annaf0 (t.d. he1rprfdf0i) se9 fee1 e1litif0 f3gef0slegt, f3feriflegt, osfrv. Og margir setja auf0vitaf0 fat e1 ed feessum me1lum af0 einhverju sem se9 ekki f6llum af0 skapi af0 gera, finnst feaf0 jafnvel se1rt og f3fee6gilegt, se9 gert svo undir ferfdstingi se9rstaklega af ungum stelpum. c9g styf0 heils hugar fjf6lbreytni, og minn e1hugi e1 vif0fangsefninu hefur alltaf verif0 umfram allt sprottinn fram af einske6rum e1huga e1 menningarlegum skedrskotunum he1rtedsku (feved he1r er auf0vitaf0 ekki bara he1r) og svo stf6ku sinnum reynt af0 taka upp hanskann fyrir grey he1rin sem lf6gf0 eru ed einelti, en ekki beint af0 gagnrfdna he1rleysi

Derrick
nine and a half years ago

Play inarvmftioe for me, Mr. internet writer.

Rich Lather
twelve and a half years ago

http://www.youtube.com/watch?v=3B_xBWsDpz0

Keep up the good podcasts, Steve. Consider expanding your interview list. You should probably interview Mish, more Automatic Earth folks, ArthurCutten from Jesse\'s Café Américain, and especially, Robert Prechter.

Eric Ward
twelve and a half years ago

Great Blog - I just discovered it.

Instead of asking readers/listeners to subscribe to Itunes (I don\'t even use it anymore as it requires software download), can you embed your Podcasts/recordings into your blog? I am used to listening to podcasts this way.

Eric Ward
twelve and a half years ago

Ignore my earlier comment/request. I just discovered the MP3 player embed on your blog. Duh.